Co znamená Agilita?

Agilní přístup je alternativou k tradičnímu projektovému řízení a použítým frameworkům (například vodopádový model).
Agilní metody se používají při vývoji software a jejich hlavním přínosem je schopnost reagovat na zákaznické změny.

Mezi nejznámější agilní frameworky patří Scrum, Kan-ban, XP (extrémní programování), DSDM nebo Crystal. Tento výčet ani zdaleka není kompletní a my Vám níže představíme právě Scrum.

Co je to Scrum?

Scrum je nejznámější a nejpopulárnější agilní framework. Mezi hlavní výhody patří jednoduchost a snadná pochopitelnost. Podívejme se na základní pilíře a role.

Základní pilíře Scrumu

Transparetnost
v komunikaci

Zpětná vazba
a pravidelná komunikace

Samostatné týmy
schopné rozhodování

Motivací pro tyto principy je dodat fungující software v kratším čase a dodat opravdu to, co zákazník potřebuje. Tyto principy realizují 3 role.

3 role Scrumu

Product Owner
(Vlastník produktu)

Scrum Master
(Scrum Master)

Team
(Tým)

A na základě těchto principů, tyto role pracují v malých, opakujících se cyklech, kterým se říká sprinty.

Sprinty ve Scrumu

Scrum pracuje v krátkých cyklech, tzv. sprintech. Ty obvykle trvají dva týdny a cílem každého sprintu je doručit funkční kód schopný běžet v produkčním prostředí. Délka sprintu se určuje dle projektu a jeho potřeb. V každém sprintu, se konají pravidelné schůze.

Pravidelné schůze

Scrum přináší 5 pravidlených schůzek:
Backlog Grooming (detailní analýza zadání),
Sprint Planning (plánování),
Daily Scrum (denní setkání),
Sprint Review Meeting (zhodnocení sprintu)
a Sprint Retrospective (ohlédnutí aneb co můžeme zlepšit).

Iterativní přístup vývoje

Scrum je alternativou k vodopádovému modelu - oproti tomu nabízí iterativní přístup, dodávající vždy nejdůležitější funkčnosti vyvíjené aplikace za začátku vývoje a zároveň zohledňuje zpětnou vazbu zákazníka již od první chvíle. Co je špatného na tradičním přístupu, kde jedna fáze přímo navazuje na druhou?

Například předpoklad, že všechny požadavky budou jasné a zřejmé, před začátkem vývoje samotného. V případě, že je to dodrženo, tak tradiční metodologie funguje a můžeme se pustit do vodopádového vývoje. Realita ukazuje, že málokdy to tak je jasné a zadání se mění – reflektuje situaci na trhu, mění se dle potřeb produktu, postoje zákazníka – a právě tento fakt dává Scrumu, který pracuje v cyklech výhodu – umožňuje vyvíjet software po malých kusech, které jsou samostatně použitelné a přináší zákazníkům skutečné hodnoty.

Vodopádový model

Nepodchytí zbloudilé červíky během procesu

Iterativní model (Scrum)

Práce v cyklech – pravidelná kontrola, odchytí případné červíky v jakémkoliv kroku procesu